Политика по качествотоНикой не очаква от нас да бъдем перфектни и добри във всяко начинание и всяка област. Преди всичко, важно е нашето вътрешно убеждение, че това с което се занимаваме и искаме да се занимаваме е най-доброто, на което сме способни и ще работим усърдно и неспирно за неговото постигане. 


А именно:


- Да наложим собствен Decora Create Style в комуникацията с партньори, потребители, клиенти, фенове и приятели;


- Да утвърдим Decora Create Style на продажба, обслужване и продуктово таргетиране;


- Да бъдем различни, интересни, предпочитани, харесвани и препоръчвани;


- Непрекъснато да подобряваме равнището, вида, формата и качеството на предоставяната информация, предлаганите продукти и извършваните услуги;


- Непрекъснато да презентираме и популяризираме най-интересните и най-добри бенч марк постижения и практики в национален и световен мащаб в нашият HandMade Творчески център www.creacentt.com;


- Непрекъснато да се самоусъвършенстваме чрез учене като се стремим да изпълняваме всички дейности по-качествено, по-прецизно, по-бързо и по-ефективно;


- Непрекъснато да поддържаме ентусиазма си за творчество като основен източник на радост, да генерираме нови идеи и да разработваме интересни продукти без дубликат в он-лайн магазина www.decorra.eu


- Непрекъснато да публикуваме 100 % авторски статии, чрез личен криейтив, без “Copy – Paste” или плагиатстване в нашият HandMade Творчески център www.creacentt.com


- Непрекъснато да посочваме източника си на информация или снимков материал за “Гост“ публикациите в www.creacentt.com и да спазваме стриктно Закона за Авторското право и сродните му права, Закона за съхранение на личните данни и други нормативни актове в тази област;


За ефективното провеждане на Политиката по качеството, Управителят на “Декора Крейт” ЕООД, собственик на Творчески HandMade център www.creacentt.com  и  HandMade Интернет магазин www.decorra.eu, определя следните стратегически цели по качеството:


1. Утвърждаването на Crea Centt  като информационна система, ориентирана към клиентите и  потребителите.


2. Пълноценно прилагане на всички бизнес правила в национален и световен мащаб, с цел оптимизиране на процесите, постигане на по-голяма надеждност, доверие, адекватност и качество според изискванията на отделните групи клиенти и потребители.


3. Стремеж към постоянно удовлетворяване на търсенето на достоверна и полезна информация и оригинални продуктови решения на един клик разстояние.


4. Привличане на нови клиенти и потребители чрез провеждане на адекватна маркетингова, промоционална и PR политика. 


5. Създаване на стабилна организационна среда, добра информираност на всички нива на комуникация и максимална прозрачност в намеренията.


6. Поддържане на дългосрочни и ползотворни партньорски отношения с всички заинтересовани страни – автори, занаятчии, художници, предприемачи, служители, клиенти и приятели.


Нашата Политика по качеството е нашият алманах.  Доверете ни се!

Loading...